Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “all` amatriciana”

Pasta amatriciana!

Amatriciana je jedan od najpoznatijih italijanskih sosova za testeninu, zasnovan na paradajzu, pekorinu, groniku (slanina od svinjskog obraza) i luku, u nekim varijacijama. Sos nosi…